Persondatapolitik

Køreskolen Hos Jakob (Dato 10/6 - 2020)

Behandling af persondata i tilknytning til din Køreundervisning:
Køreskolen Hos Jakob, Hestehaugen 6 – 8620 Kjellerup, CVR nr. 38712918 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du kan kontakte os på Tlf. 22864245, e-mail: ks.hosjakob@gmail.com

Dine rettigheder:
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
 • Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Behandlingen af dine personoplysninger:
Køreskolen Hos Jakob har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning og service, der er aftalt mellem køreskolen og dig.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

(iht. persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort).
Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger: ID-oplysninger, CPR-nr., fødeland, adresse, telefonnummer, email evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser evt. navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring) samt evt. ansøgning om dispensation.

Køreskolen Hos Jakob indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
 • Tilmelder dig til et hold
 • Deltager i til teoriundervisning
 • Deltager til køreundervisning

Behandlingsgrundlag og formål:
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telf-nr, og email indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos os.

Personoplysninger til tredjeparter, der kan behandle dine oplysninger:
Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Politiet og tilsynsførende
 • Evt. samarbejdende kørelærere
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg.
 • Evt. tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer
 • Kommuner, herunder
 • Borgerservice og Landsforening
 • Ekstern underviser i førstehjælp
 • Administrationscentre
 • Færdselsstyrelsen
 • It-leverandører

Opbevaring og sletning:

Oplysninger angående din undervisning herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort.
Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen vil blive opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskema vil umiddelbart blive slettet efter, at skemaet er videregivet til politiet.

Bedømmelsesskema bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos køreskolen. Indehaverne af forældremyndigheden udfylder en samtykkeerklæring, hvis den pågældende elevs alder er 17 år. Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus og ANT-kursusbevis behandles hos Borgerservice.

Dokumenterne returneres herefter til køreskolen som videregiver dokumenterne til eleven, hvorfor de efterfølgende ikke vil være tilgængelige for køreskolen. Ansøgningen angående dispensation videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelig for køreskolen til videre behandling.

Cookies på hjemmesiden:

Formålet med cookies er at tilbyde grundlæggende funktionalitet til hjemmesiden som sessionshåndtering , tilpasning og markedsføring.
Cookies er nødvendige, for at websiden skal kunne fungere.
Tredjepartscookies anvendes til, markedsføring og tilpasning af websiden.

Cookies på hjemmesiden:

 • Facebook API – Bliver brugt til at have forbindelse mellem vores facebook-side og hjemmeside.
 • HappyLocalTimeZone – Bliver brugt til at scanne din tidszone, ved brug af kontakt form og tilmeldnings form.
 • wp-settings – Bliver brugt for at hjemmesiden virker optimalt.

Hvis du ønsker at undgå brug af cookies kan du indstille din browser til ikke at acceptere dem. Se din browsers hjælpesider for indstillingerne. Bemærk, at hvis du vælger ikke at acceptere cookies, vil flere af funktionerne på korekortviborg.dk ikke fungere.

Ændringer i politikken:

Hvis vi foretager ændringer i denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger og andet, vil vi offentliggøre den reviderede udgave her på siden med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå politikken regelmæssigt.

 Hvis der foretages større ændringer, der væsentligt ændrer vores politik, kan vi også give dig besked på andre måder, såsom via e-mail eller via vores sociale medier.

© 2020 Køreskolen Hos Jakob - Alle rettigheder reserveret.