Teorilektioner

Den lovpligtige pakke indeholder 29 teorilektioner, disse er inddelt i moduler med 2-4 lektioner à 45 minutter i hvert modul. Undervisningen skal følges uden for meget fravær, det er iflg. loven tilladt med fravær 1 teorigang svarende til 4 lektioner.

Alt efter hvilket forløb du er tilmeldt vil teoriundervisningen foregå 1-2 gange om ugen. Varigheden for en teoriaften (et teorimodul) er fra 2-3 klokketimer.

Man vil få udleveret adgang til online teori, så man har mulighed for at øve sig hjemme inden teoriprøven. Der vil i tillæg også blive tilbudt ekstra hjælp til teori dersom der er behov.

Kørelektioner​

Den lovpligtige pakke indeholder 16 kørelektioner, disse lektioner er ligesom teorien også inddelt i moduler. Kørelektionerne følger teoriundervisningen, det vil sige at man først kan gå videre til næste teorimodul, når man har fået den praktiske undervisning inden for et givent teoretisk emne.

Kørelektionerne foregår i hverdagene i tidsrummet fra 8.00 til 16.30 (bortset fra lektionen i mørkekørsel). Hvilken dag og tidspunkt man skal køre, planlægges fra gang til gang med kørelæreren. Man må påregne lidt fravær fra skole/ job, da man skal lære at køre i alle trafikale situationer mht. trafikmængde.

Manøvrebane

Som led i køreuddannelsen, skal man inden kørsel på vej på manøvrebanen, også kaldet kravlegården.
På manøvrebanen lærer man de grundlæggende færdigheder i at betjene og køre bilen.

Denne undervisning strækker sig over 4 lektioner à 45 minutter, og kan foregå en hvilken som helst af ugens dage.

Køreteknisk kursus

Ved afslutningen af køreuddannelsen skal man igennem et kursus på køreteknisk anlæg, også kaldet glatbane.

Dette strækker sig også over 4 lektioner à 45 minutter. På glatbane får man blandt andet kendskab til hvordan man styrer bilen under forhold med nedsat vejgreb.

© 2020 Køreskolen Hos Jakob - Alle rettigheder reserveret.